Plan "Waterdunen"


Bekijk de officiŽle website van Project 'Waterdunen' (www.waterdunen.com)
met informatie over het gehele project 'Waterdunen'.


Bekijk de uitzending over De Nieuwe Delta van Omroep Zeeland van 16 december 2009.

Bekijk het audio-visuele verslag van het debat over Waterdunen van de Provinciale Staten van Zeeland


Op woensdag 28 april 2010 worden er in Breskens twee inloopbijeenkomsten gehouden rondom het project Waterdunen.

Provincie Zeeland, Groenlinks, 22 januari 2010: Vůůr Waterdunen zijn is geen taboe meer

Provincie Zeeland: Interpellatiedebat Waterdunen en inrichtingsplan op hoofdlijnen.

Folder Waterdunen (NL)
Folder Waterdunen (DE)


Belangrijk nieuws!

Download hier de nieuwsbrief van Gebieds Gerichte Aanpak (GGA West Zeeuwsch Vlaanderen)
met informatie over de stand van zaken over 'De aanpak Zwakke schakels'en 'Waterdunen'.
Deze nieuwsbrief kunt u ook opvragen bij:

Of bekijk de nieuwsbrief op de website www.gebiedsgerichteaanpak.nl


Het MER (milieueffectrapport) is door de provincie goedgekeurd inzake plan Waterdunen.
Voor nadere informatie kunt u de nieuwsbrief opvragen bij: